Podmínky k výuce a placení

Nabízím seriózní a dlouhodobou spolupráci, a proto, pokud budete mít zájem o výuku, ráda bych Vás upozornila na podmínky týkající se výuky a placení. Zde uvádím pouze souhrn obchodních podmínek pro lepší orientaci v nich.

Děkuji předem za Váš čas a pozornost při čtení následujících informací.

  1. Úhrada hodin. 

1.1. Platby probíhají na účet minimálně za měsíc výuky dopředu. Viz Ceník.

1.2. První hodinu si můžete objednat úplně zdarma na vyzkoušení, abyste věděli, jak to vypadá.

  1. Posun nebo zrušení hodin.

2.1. Výuka musí probíhat pravidelně, to znamená, že se domluvíme na určitém počtu hodin za měsíc a musíme všechny hodiny odučit (popřípadě nahradit) během tohoto měsíce.

2.2. Při zrušení výuky 24 hodiny a méně před plánovaným termínem musí student uhradit 100% ceny výukové hodiny, to znamená, že hodina bude hrazena v plné výši. V tomto případě budu považovat hodinu za odučenou, na každou lekci se musím připravit a vyučovací prostor v tomto případě není možné obsadit. Pokud zrušení oznámíte více než 24 hodiny předem, je možné najít náhradní termín pro tuto hodinu.

2.3. Pokud student posouvá hodinu více, než dvakrát, hodina propadá.

2.4. O zrušení/posunutí hodiny musíte požádat pouze telefonicky (sms zpráva, volání), nikoliv přes e-mail.

2.5. Při připojení na Vás čekám nejvýše 15 minut, pokud se nepřipojíte, hodina propadá.

  1. Přerušení výuky. 

Důvodů pro přerušení může být spousta: dlouhodobá nemoc, dlouhodobý odjezd do zahraničí (tři týdny a více) apod. Při předčasném ukončení studia, nebo jeho přerušení se kurzovné nevrací. Není ale důvod výuku rušit, předplacené hodiny můžete po dohodě s lektorem vyčerpat v náhradních termínech, formou výuky přes email.  Předplacené hodiny může čerpat také Vaše blízká osoba, člen rodiny, kolega, známý… V tomto případě objednávka je platná po dobu třech měsíců, pokud klient nevyčerpá předplacený počet hodin výuky, finanční částka za výuku se nevrací.

Ze své strany garantuji:

  • Kvalitu, zodpovědný a přátelský přístup, aktivní a poctivou spolupráci.
  • Výuku podle Vašich priorit a cílů.
  • Poskytování různých výukových materiálů podle Vašich potřeb.
  • Časově se Vám ráda přizpůsobím dle svých možností.
  • V případě, že budu potřebovat lekce posunout já, nabídnu Vám náhradní termín výuky co nejdříve, nejlépe týden předem.