Němčina pro začátečníky a samouky pomocí sloves.

Pojďme spolu na němčinu šikovně! 🙂

Jak jste na tom s němčinou? Zvládáte časovat německá slovesa?

Základem řeči je sloveso. Když se naučíme pořádně časovat slovesa ve všech nejpoužívanějších časech, tak máme polovinu cesty za sebou.

A když se naučíme automaticky kombinovat tato slovesa s dalšími nejpoužívanějšími slovíčky, tak máme za sebou i druhou polovinu.

Pak už jen časem doplníme slovní zásobu podle našich potřeb. Ale klíčový bod je naučit se spontánně časovat slovesa a přidávat k nim další slovíčka, a to na správná místa. To je prostě základ.

Jak jsem na to přišla? O tom mluvím zde na mých stránkách a také v tomto videu o Posilovači Angličtiny.

Teď klikněte na první video a půjdeme spolu na Němčinu pomocí sloves.

Němčina pomocí sloves. Lekce 1.

 

V této lekci se podíváme na časování sloves typu MACHEN a na slovíčka,

se kterými se nejčastěji používá,

dále probereme základní zájmena a okrajově nějaká základní pravidla čtení,

abyste uměli tato slovíčka a věty správně přečíst.

Mrkněte na video:-)

Němčina pomocí sloves. Lekce 2.

 

V této lekci se podíváme na časování slovesa ARBEITEN,

zájmena přivlastňovací ve 3. pádě,

předložku MIT

a povolání.

Dále probereme některá základní pravidla čtení,

abyste uměli tato slovíčka a věty správně přečíst.

Mrkněte na video:-)

Němčina pomocí sloves. Lekce 3.

 

V této lekci se podíváme na záporné věty,

místo slovesa ve větě

a tvoření otázek.

Mrkněte na video:-)

Němčina pomocí sloves. Lekce 4.

 

V této lekci se podíváme na vyjadření budoucnosti

a tvoření otázek.

Mrkněte na video:-)

Němčina pomocí sloves. Lekce 5.

 

V této lekci se podíváme na slovesa FRAGEN, ANTWORTEN.

Zájmena přivlastňovací v 4.pádě. Otázky.

Mrkněte na video:-)

Němčina pomocí sloves. Lekce 6.

 

Slovesa HELFEN – pomáhat, GEHEN – jít, FAHREN – JET.

Opakování zájmen přivlastňovacích (3. a 4.pád)

 

Mrkněte na video:-)

Němčina pomocí sloves. Lekce 7.

 

Slovesa GEHEN, FAHREN, LAUFEN.

Neurčitý člen ve 4. pádě.

 

 

Mrkněte na video:-)

Němčina pomocí sloves. Lekce 8.

 

 

Všechny možné výrazy se slovesem SEIN - být

 

Mrkněte na video:-)

Němčina pomocí sloves. Lekce 9.

 

 

Všechny možné výrazy se slovesem SEIN - být

 

Mrkněte na video:-)

Němčina pomocí sloves. Lekce 10.

 

 

Přivlastňovací zájmena ve 4. pádě.

Slovesa HÖREN, DENKEN

 

Mrkněte na video:-)

Další videa najdete na mém kanále. Sledujte mě na Youtube 😊